Från faktorsutdelning till potensen
Potensen
I potensen varje element har ett namn

33333 = 35 = 243
Man läser:
"Tre upp till fem är lika med tvåhundrafyrtiotre"
Identifiera varje element i övningarna

43 = 64
Exponent 3
Bas 4
Potens 64

72 = 49
7 bas
2 exponent
49 potens

25 = 32
5 exponent
2 bas
32 potens

36 = 729
Potens 729
Exponent 6
Bas 3
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!