Från faktorsutdelning till potensen
Förkortning av multiplikationen
Från faktorform till potensform
Multiplikationen som en förkortat adition
En summa av likadana termer kan förkortas:

Man läser:
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3  7 • 3 "sju gånger tre"
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5  6 • 5 "sex gånger fem"
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 8 • 2 "åtta gånger två"
...

På likadant sätt kan man förkorta en produkt av likadana faktorer:

En produkt av likadana faktorer kan förkortas:

Man läser:
3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3  37 "tre upp till sju"
5 • 5 • 5 • 5 • 5 • 5  56 "fem upp till sex"
2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 28 "två upp till åtta"
...
En förkortning av en produkt blir en annan matematisk operation, den kallas "Potens".
Studera skillnader mellan
En summa av likadana termer och en produkt av likadana faktorer.
1a. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 7 3 = 21
1b.  3 3 3 3 3 3 3 = 37 = 2 187
2a. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 6 5 = 30
2b. 5 5 5 5 5 5 = 56 = 15 625
3a. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2  + 2 = 8 2 = 16 
3b. 2 2 2 2 2 2 2 2 = 28 = 256
1a. a + a + a + a + a + a + a = 7 a = 7a
1b.  a a a a a a a = a7
2a. b + b + b + b + b + b = 6 b = 6b
2b. b b b b b b = b6
3a. c + c + c + c + c + c + c  + c = 8 c = 8c
3b. c c c c c c c c = c8
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
  Att tänka på!  

Studera skillnader mellan:
"tre gånger fem" och "tre upp till fem"
3 • 5 35