Från faktorsutdelning till potensen
Bryta ut den SGF
A. 

 (21 + 6)

(21 + 6) med bilder
21 6
1) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
3 7 3 2
2) Bryta ut den SGF:
3 (7 + 2)
Multiplisera
in
¤
Multiplisera
in
¤
Factoriza
¤
Factoriza
¤
21 + 6
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(3 • 7) (3 • 2)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
3 (7 2)

B. 32

(20 + 12) med bilder
20 12
1) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
(4 5) (4 3)
2) Bryta ut den SGF:
4 (6 + 2)
3) Kontroll:
4 8 = 32

 Bryta ut den SGF i   (20 + 12)
20 + 12
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(4 • 5) (4 • 3)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
4 (5 3)

C. 40

(20 + 12) med bilder
25 15
1) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
(5 5) (5 3)
2) Bryta ut den SGF:
5 (5 + 3)
3) Kontroll:
5 8 = 40

 Bryta ut den SGF i   (25 + 15)
25 + 15
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(5 • 5) (5 • 3)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
5 (5 3)
Arbeta själv!

1.
Bryta ut den SGF i  (16 20)
16 20
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
(4 • 4) (4 • 5)
b) Bryta ut den SGF:
( )
4 (4 5)

2.
Bryta ut den SGF i  (90 + 60)
90 + 60
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(30 • 3) (30 • 2)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
30 (3 2)

3.
Bryta ut den SGF i (25 + 60)
25 + 60
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(5 • 5) (5 • 12)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
5 (5 12)

4.
Bryta ut den SGFi  (48 + 30)
48 + 30
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(6 • 8) (6 • 5)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
6 (8 5)

5.
Bryta ut den SGF i (84 + 72)
84 + 72
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(12 • 7) (12 • 6)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
12 (7 6)

6.
Bryta ut den SGF i (110 + 60)
110 + 60
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(11 • 10) (6 • 10)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
10 (11 6)
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!