Från faktorsutdelning till potensen
Bryta ut den SGF
Studera sidan noggrann!
A. Bryta ut den SGF i "6 + 15".
6 + 15
+
6 + 15
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är     den SGF:
(3 2) + (3 5)

b) Bryta ut den SGF:

3 (2 + 5)
Multiplicera
in
¤
Multiplicera
in
¤
Dela upp i faktorer.
(Faktorisera)
¤
Dela upp i faktorer.
(Faktorisera)
¤
6 + 15
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(3 • 2) (3 • 5)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
3 (2 5)
B. Bryta ut den SGF i  (16 + 20)
(16 + 20) med bilder
+
16 20
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
4 4 + 4 5
b) Bryta ut den SGF:
4 (4 + 5)
16 + 20
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(4 • 4) (4 • 5)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
4 (4 5)
C. 54
Med bilder 54: 24 + 30
24 30
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
6 4 6 5
b) Bryta ut den SGF:
6 (4 + 5)
24 + 30
a) Factorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(6 • 4) (6 • 5)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
6 (4 5)
Arbeta själv!

1.
Bryta ut den SDF i  (32 + 8)
32 + 8
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(8 • 4) (8 • 1)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
8 (4 1)

2.
Bryta ut den SDF i  (150 + 120)
150 + 120
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(30 • 5) (30 • 4)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
30 (5 4)

3.
Bryta ut den SDF i  (210 150)
210 150
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
(30 • 7) (30 • 5)
b) Bryta ut den SGF:
( )
30 (7 5)

4.
Bryta ut den SGF i  (12 + 15)
12 + 15
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
+
(3 • 4) (3 • 5)
b) Bryta ut den SGF:
( + )
3 (4 5)

5.
Bryta ut den SGF i  (80 32)
80 32
a) Faktorisera termerna på så sätt att en faktor är den SGF:
(16 • 5) (16 • 2)
b) Bryta ut den SGF:
( )
16 (5 2)
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Att tänka på!
Att bryta ut är en omvänd övning av multiplicera in.
För atta bryta ut den gemensam faktor, arbetar du på följande sätt:
  • 1. Skriver du om, talen som du får, i faktorer.
  • 2. Identifierar du den faktor som är bejärt och bryt ut den.
Om du har andra sätt att bryta ut, gör som du själv tycker.
Det är bra om du jämför resultat och dra din egen slutsats.