Från faktorsutdelning till potensen
Att representera multiplikationen med bilder
Studera sidan ordentligt!
1a. 3 7
; 7
3
Tre rader av sju rutor i varje rad.
Man läser "tre gånger sju".
1b. 7 3
; 3
7

Sju rader av tre rutor i varje rad.
Man läser "sju gånger tre".
2a. 4 6
; 6
4

Fyra rader av sex rutor y varje rad.
Man läser "fyra gånger sex".
2b. 6 4
; 4
6

Sex rutor av fyra rutor i varje rad.
Man läser "sex gånger fyra".
3a. 8 5
; 5
8

Åtta rader av fem rutor av varje rad.
Man läser "åtta gånger fem".
3b. 5 8
; 8
5

Fen rader av åtta rutor i varje rad.
Man läser "fem gånger åtta".
4. 6 6
; 6
6

Sex rader av sex rutor i varje rad.
Man läser "sex gånger sex"
5. 9 9
; 9
9

Nio rader av nio rutor i varje rad.
Man läser "nio gånger nio"
  Att tänka på!  

1. Om du observerar varje par bilder i övningar 1 till 3:
  • Är de lika? Varför?
2. Om du räknar antal rutor:
  • Har någon bild fler, mindre, eller lika antal rutor?
  • Vad kan du dra som slutsats?