Från faktorsutdelning till potensen
Multipler av ett tal
I produkten 7 • 5 = 35
35 är multipel av 7.
35 är multipel av 5.
"faktor" och "multiprl" är motsatta ord.
Hue många multipler kan ha ett tal?
Multipler av 6
; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 ... 
Tal Multipler
6 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48...
Arbeta själv!
1. Skriv de sju första multipler av 3
; 1 2 3 4 5 6 7
3
3 6 9 12 15 18 21
2. Skriv de sju första multipler av 5.
; 1 2 3 4 5 6 7
5
5 10 15 20 25 30 35
3. Skriv de sju första multipler av 9.
; 1 2 3 4 5 6 7
9
9 18 27 36 45 54 63
4. Skriv de sju första multipler av 7.
; 1 2 3 4 5 6 7
7
7 14 21 28 35 42 49
5. Skriv de sju första multipler av 4.
; 1 2 3 4 5 6 ...
4
4 8 12 14 20 24
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!