Från faktorsutdelning till potensen
De gemensamma faktorer

För att hitta de gemensamma faktorer till

två eller flera tal
 • a) Dela upp talen i primfaktorer.
 • b) Välj de gemensamma faktorer.
A. Hitta de gemensamma faktorer för 6, 8 och 14. 
 • a) Dela upp talen i primfaktorer:
Talen Faktorer
1, 2, 3, 6
1, 2, 4, 8
14 1, 2, 7, 14 
 • b) De gemensamma faktorer för 6, 8 och 14: 1 och 2.
B. Hitta de gemensamma faktorer för 4, 12 och 16. 
 • a) Dela upp talen i primfaktorer:
Talen Faktorer
4 1, 2, 4
12 1, 2, 3, 4, 6, 12
16 1, 2, 4, 8, 14
 • b) De gemensamma faktorer för 6, 8 och 14: 1, 2 och 4.
 
Arbeta själv!
1. Hitta de gemensamma faktorer (GF) för 15, 35 och 10. 
 • a) Dela upp talen i primfaktorer:
Talen  Faktorer
15 1, 3, 5, 15
35 1, 5, 7, 35
10 1, 2, 5, 10
 • b) GF:
1 och 5
2. Hitta de gemensamma faktorer (GF) för 21, 27 och 30. 
 • a) Dela upp talen i primfaktorer:
Talen  Faktorer
21 1, 3, 7, 21
27 1, 3, 9, 27
30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
 • b) GF:
1 och 3
3. Hitta de gemensamma faktorer (GF) för 24, 30 och 36. 
 • a) Dela upp talen i primfaktorer:
Talen  Faktorer
24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
 • b) GF:
1, 2, 3, 6
4. Hitta de gemensamma faktorer (GF) för 18, 27 och 45. 
 • a) Dela upp talen i primfaktorer:
Talen  Faktorer
18 1, 2, 3, 6, 9, 18
27 1, 3, 9, 27
45 1, 3, 5, 9, 15, 45
 • b) GF:
1 och 3
5. Hitta de gemensamma faktorer (GF) för 14, 70 och 42. 
 • a) Dela upp talen i primfaktorer:
Talen  Faktorer
14 1, 2, 7, 14
70 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70
42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42
 • b) GF:
1, 2, 7, 14
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
  Att tänka på!  

 
 • Att kunna hitta de gemensamma faktorer av två eller flera tal.
 • Att kunna identifiera den SGF av två eller flera tal.
Är väsentligt för fortsatta studier!