Från multiplikationen till divisionen
Olika metoder för att hitta kvoten
Att dela med 2, 4, 8, ...; 3, 9...
1. 46 2
dividend divisor
Vi halverar dividend och divisor:
46 2
23 1
Sammanfattning:
=
46 : 2 23

Kontroll: 

=
23 2 46

Att dela med 2 är samma sak som att halvera dividenden !
Att dela med 2 är samma sak som att halvera dividenden en gång!
2. 56 4
dividend divisor
Att dela med fyra är samma sak som att halvera dividenden !
Att dela med fyra är samma sak som att halvera dividenden två gånger!
56 4
28 2
14 1
Sammanfattning:
=
56 : 4 14

Kontroll: 

=
14 4 56
3. 336 8
dividend divisor
Att dela med åtta är samma sak som att halvera dividenden !
Att dela med åtta är samma sak som att halvera dividenden
tre gånger!
336 8
168 4
84 2
42 1
Sammanfattning:
=
336 : 8 42

Kontroll: 

=
42 8 336
4. 729 3
dividend divisor
Att dela med 3 är samma sak som att hitta tredjedelen av dividenden !

Att dela med 3 är samma sak som att hitta tredjedelen av dividenden 1 gång!
729 3
243 1
Sammanfattning:
=
729 : 3 243

Kontroll: 

=
243 3 729
5. 369 9
dividend divisor
Att dela med 9 är samma sak som att hitta tredjedelen av dividenden !

Att dela med 9 är samma sak som att hitta tredjedelen av dividenden 2 gånger!
369 9
123 3
41 1
Sammanfattning:
=
369 : 9 41

Kontroll: 

=
41 9 369
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
  ¡Atención!  

I praktiken kan du halvera bara dividenden.