Från multiplikationen till divisionen
Att hitta divisionens kvot
Vilket tal multiplicerad med divisorn ger dividenden?
dividend
¤
divisor
¤
kvot
¤
18 9 = 2
4 1 = 4
12 4 = 3
8 2 = 4
14 7 = 2
6 6 = 1
9 3 = 3
16 2 = 8
15 5 = 3
18 2 = 9
Vilket tal multiplicerad med noll ger produkt 8?
8 0 =
Använd miniräknare!
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!