Från multiplikationen till divisionen
Från den okända faktor till kvoten
Sambandet mellan multiplikationen och divisionen!

Multiplikation (•, x)
eller

Division (÷, :)
Faktor Faktor  Produkt dividend divisor kvot
2 = 6 a 6 ÷ = 2
7 = 14 a 14 ÷ = 7
5 = 20 a 20 ÷ = 5
3 = 15 a 15 ÷ = 3
6 = 12 a 12 ÷ = 6
9 = 18 a 18 ÷ = 9
2 = 16 a 16 ÷ = 2
4 = 12 a 10 ÷ = 4
2 = 8 a 8 ÷ = 4
3 = 9 a 9 ÷ = 3
0 = 0 a 0 ÷ = 0
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!