Från multiplikationen till divisionen
Kommpletera produkten med den faktor som fattas
Vilken faktor fattas för att få produkten?
Faktor Faktor Produkt
2 = 0 0
6 = 6 1
9 = 18 2
1 = 4 4
2 = 16 8
4 = 12 3
8 = 0 0
3 = 9 3
2 = 8 4
5 = 15 3
7 = 14 2
2 = 6 3
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!