Från multiplikationen till divisionen
Ett tal som en produkt av prim faktorer
Studera de olika sätt att utveckla ett tal i primfaktorer
Studera varje modell!
Modell A Modell B
90 skriven som produkt av primfaktorer: 90 skriven som produkt av primfaktorer:
=

90

2 • 3 • 3 • 5
=

90

2 • 3 • 3 • 5
Modell C Modell D
90 skriven som produkt av primfaktorer: 90 skriven som produkt av primfaktorer:
=

90

2 • 3 • 3 • 5
=

90

2 • 3 • 3 • 5
Modell E
90 skriven som produkt av primfaktorer:
=

90

2 • 3 • 3 • 5
Finns det någon skillnad?
Du kan välja vilken metod som hälst!
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Du behöver vila innan du fortsätter!