Från multiplikationen till divisionen
Vad är ett primtal?
Senare kan du använda dina anteckningar.
Vilka faktorer har ett primtal?
och  .
1 och själva talet
Skriv alla primtal mindre än tjugo.

 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
De tal som har fler faktorer än två kallas:      sammansatta tal.
Skriv alla tal mindre än tjugo som har mer än två faktorer.
 
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18
Alla sammansatta tal kan utvecklas och kan skrivas i primfaktorer.
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
  Att tänka på!  

Är 1 ett primtal? Varför?
Att kunna identifiera ett primtal är mycket viktigt.
Den här kunskap behöver du framöver.