SYNPUNKTER
2003

MATTE ÄR TRÅKIGT DÄRFÖR…

* Vi sitter som datorer och antecknar allt läraren säger eller skriver på tavlan, från matteboken är det likadant.


* Visst är det roligt och bra (matematik) men samtidigt så dåligt, mekanisk, tråkigt. Det verkar som om alla lärare vore robotar som fyllde oss med regler och kunskaper. När det de ska lära oss är att tänka logiskt.När matten blev svårare så började jag fråga läraren mer än förut men man fick aldrig några bra förklaringar! Vi fick ta de förklaringar som fanns i boken men dessa kunde inte täcka mina frågetäcken!

 

Ibland kan jag tycka att matte är roligt, det är när man förstår och kan. Men det är inte så ofta.

Matte är också tråkigt för det är så riktat, som en mall. Man gör en massa tal i en bok, när man gjort ut den får man en ny bok som man löser alla tal i och så fortsätter det. Det är strut ingen fritt alls! Man säger ju att man måste tänka själv i matte. Men så är det inte alls. I boken finns en modell för hur man ska räkna ut de olika talen. Så när man räknar ut ett tal så sätter man bara in talet i del ”mallen” man förstår inte varför man tar – där och – där, man bara gör som boken vill.


På låg – och mellanstadiet var matten rolig och vi hade bra böcker, men på högstadiet blev det problem. Vi bytte lärare ofta och var en för stor grupp. Läraren klarade inte av hela gruppen och genomgångarna var för snabba. Vi gick också till rektorn för att få dela gruppen, men det var ”omöjligt”. Boken bidrog också till att jag tappade intresset. Den var omständlig och tog upp flera onödigt invecklade exempel.

När jag sätter mig ner för att göra ett test i skolan, står det still i skallen. Alla mina kunskaper flyger i väg och där sitter jag helt tom. det som är fel med mig är att jag har väldigt dåligt självförtroende. Jag litar inte på vad jag gör!!

Jag får hela tiden sitta och gissa. I vissa fall klarar jag matte jätte bra.

… att man inte hinner tänka vad man gör! Det är ett stort fel! Annars tycker jag matte är toppen. Man känner sig smart!


Om man frågade efter något man inte viste sa han att – ”det där borde du ha kunnat i 3:an”. Då struntade jag i att ens försöka intressera mig mer. Får man ingen respons från läraren så går det ju inte. ….Jag tycker också att läroplanen är dålig! Det blir ofta så att det blir en kappruch om att hinna klart boken så fort som möjligt inte så att målet är att alla ska förstå.

Matte är något väldigt intressant och alla borde kunna det, inte för att det är bra utan för att allts berös av matematik. En elev kan göra lektionen intressant men det är läraren som ska se till att intresset alltid finns kvar och inte försvinner!!!


Under två terminer som jag läst matematik har vi inte avvikit från läroboken och vi har inte haft tid att djupgående rätta oss in i problem eftersom vi har mest rätta oss efter datumen för proven.

Vidare har läroboken inte innehållit särskilt många problem som inte kräver komplicerade förkunskaper och även koncentrerar sig på elevens egen förmåga att dra logiska slutsatser och att genom egna beräkningar och tankegångar klura ut svar.

Är inte matematik ett ämne man läser delvis i syfte att träna upp tanke förmågan?

...När man gör något är det viktigt att man förstår värdet i det man gör annars går kunskapen förlorad. Man bryr sig inte om att lära sig på lång sikt och ”pluggar bara till proven” etc.det ord som ständigt borde förknippas med matematik är ordet ”varför”.

Det gäller ju inte bara att med hjälp av en regel lösa ett tal, man bor de också veta varför.

Detta verkar den svenska gymnasieskolan ha glömt bort.


Vi hade lärt oss plus och minus och fick en uppgift i matteboken. Det var två staplar och en pil från den vänstra till den högra stapeln. Staplarna stod det olika tal. Det var meningen att man skulle plussa t.ex. 13 i vänstra stapeln med 5 i den högra. Det var en sak som min lärare blev förbannad på, att jag inte förstod och inte kunde lära.


Jag anser att det är mycket märkligt att man under alla grundskoleår accepterar fel mate-matiskt språk. Ord som bl. a. ”plus” och ”gångra” anses inte vara godkända ord på gymnasiet. Varför börjar man inte med rätt matematisk språk redan i lågstadiet? Det skulle förhindra missförstånd och felaktigheter inom de högre nivåerna

Boken är för mekanisk och läraren också. Vi är inga robotar utan människor. Matte är ingen kurs som man följer utan en vetenskap som utvecklas hela tiden.

 


Jag anser att det är mycket märkligt att man under alla grundskoleår accepterar fel matematiskt språk. Ord som bl. a. ”plus” och ”gångra” anses inte vara godkända ord på gymnasiet. Varför börjar man inte med rätt matematisk språk redan i lågstadiet? Det skulle förhindra missförstånd och felaktigheter inom de högre nivåerna. SPJO1 02/2003 (21/4-03)