SYNPUNKTER
1989
Matematik är i verkligheten ett spännande och roligt ämne!

När jag började med matte i lågstadiet så var det en av dom bästa ämnena jag hade. Men ju äldre vi blev desto svårare och spännande blev matten!
När matten blev svårare så började jag fråga läraren mer än förut men man fick aldrig några bra förklaringar!
Vi fick ta de förklaringar som fanns i boken men dessa kunde inte täcka mina frågetäcken!
Men hålla där har ni ingen fantasi har ni inte egna kunskaper som ni själva kan utveckla framför tavlan, så att vi framtidens ungdum som ni säger ska kunna förstå och själva kunna förklara till andra på ett bättre sätt!
Använd gärna material än bara kritan det hoppas jag på för en bättre matteframtid.
En lärare måste kunna kommunicera med sina elever, vara vän och psykolog samtidigt så inte eleven ser på läraren som en sträng och gråaktig gudvarelse!
Kom närmare eleven så kommer han/hon att förstå dig bättre!
Varför tror ni att det är så många elever som skolkar och inte vill finna sig i klassrummet. Dom rymmer från klassen och läraren som om dom vore politiska flyktingar?
Det är du läraren som måste på denna tråkiga klassmiljön, och få detta att blomstra och likna en pardis, så att eleverna vågar stiga in genom dörren utan att dom ska tycka att det kommer att vara tråkigt! Hälsningar (LB) VT 1989
Hej X....!
Du använder ett ganska svårt språk i dina prov!
Du kanske inte märker det själv men försök tänka på dom andra! Jag tycker att du borde ha gått efter en lättare och roligare Ex. procenträkning, där kunde du ha tagit någonting roligare ex. kläder, matpriser o.s.v.
MM ha hjälpt oss väldigt mycket! Hon började jobba med oss. Från grunderna! Eftersom våra tidigare lärare gick efter boken och när man frågade något som man inte förstod, så skämde dom ut oss framför hela klassen! Men MM har varit både vän och lärare med oss hjälpt oss med lätta och roliga exempel så att vi kunde komma igång! Jag tackar henne för att nu kan jag se på matte på ett bättre och roligare sätt! Fast mina svagheter dyker upp ibland men jag försöker jobba med dom så mycket så mojligt. Det vore bättre om MM hade gjort provet! Därför att hon vet vad vi kan och inte kan! (J. H.) HT 1989
Hej X....!!!
Jag tror jag skulle lyckats bättre på provet om MM hade gjort det. Eftersom hon har lärt ut på ett mycket lättare sätt än det i boken och du tar allting direkt ur boken så kunde jag ingenting. Språket i matteboken är svårt. Det går faktiskt att säga med lättare ord. Dessutom vile jag säga att MM är den bästa matteläraren jag nånsin haft. HT 1989