TALFÖLJDER
Innehåll
Antal sidor

TEMA
**

9
Mönster med bilder

5
Att hitta regeln

4
Serier

9
Aritmetiska talföljder

4
Summa av en aritmetisk talföljd

5
Geometrista talföljder
    ***

1
Fibonacci - talen

1
Paskal triangel

3
Magiska kvadrater

9
Blandad uppgifter
Total ef ef 48 sidor