PROBLEMLÖSNING I
Innehåll
Antal
sidor
TEMA *
1 Inledning
4 Identifiera nyckelordet - räknesättet
8 Viktiga ord att lära sig
4 Att analysera informationen
6 Sambandet mellan de olika operationer
22 Övningar
Total """"""" 45 sidor