MÄTNING
Vikten - Enheter - Enhetsomvandling

Grundenhet för vikten är gramen (g)
En gram är viktenheten som motsvarar ett tusendels kilo.
Enheter
kg hg dag g dg cg mg
1 0 0 0 0 0 0
  1 0 0 0 0 0
    1 0 0 0 0
      1 0 0 0
        1 0 0
          1 0
            1

Prefix Beteckning Betydelse
ton ton tusen kilogram
kilogram kg tusen gram
hektogram hg hundra gram
dekagram dag tio gram
 gram g 1 gram 
decigram dg tiondel gram
centigram cg hundradel gram
miligram mg tusendel gram
Andra viktenheter
Skålpund är ett gammalt svenska viktmått
1 skålpund är lika med 100 ort = 425 g.
1 ort = 100 st korn.
1 läst = 12 tunnor
1 tunna = 16 lispund
1 lispund = 6,8 kg
Diamanter och briljanter vägs i karat (ct)
1 carat (ct) = 0,2 g