MÄTNING

Volymenheter - Enhetsomvandling

Grundenhet för volymen är en kubik meter (m3)
En kubikmeter (m3) motsvarar volymen av en kub med sidan 1 m.
1 m³ = 1 m x 1 m x 1 m = 1 m³
Volymen kan mätas med två olika enhetssystem: metersystemet och litersystemet.
A. Metersystemet
km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3
1 000 000 000 000 000 000
  1 000 000 000 000 000
    1 000 000 000 000
      1 000 000 000
        1 000 000
          1 000
            1
Enhetsomvandling
1 m = dm 1 m = 10 dm
1 m³ = 1 m³ = 10 dm x 10 dm x 10 dm = 1 000 dm³
1 dm = 1 dm = 10 cm
1 dm³ = 1 dm³ = 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1 000 cm³
1 cm = 1 cm = 10 mm
1 cm³ = 1 cm³ = 10 mm x 10 mm x 10 mm = 1 000 mm³


1 mm³ = 1 mm³ = 0,001 cm³
1 cm³ = 1 cm³ = 0,001 dm³
 1 dm³ =  1 dm³ = 0,001 m³
B. Litersystemet
   

1 liter rymmer exakt i en

kubikdecimeter
 
1 halvliter och 1 deciliter
A: 1 kaffemått = 25 ml
B: 1 matsked (mkm ) = 15 ml 
C: 1 tesked (tkm) =   5 ml
D: 1 kryddmått (krm) =   1 ml
Enhetsomvandling
kiloliter hektoliter dekaliter  1 liter deciliter centiliter milliliter
1000 liter 100 liter 10 liter 1 0,1 liter 0,01 liter 0,001 liter
     
      1 l = 10 dl 100 cl 1000 ml
1 m ³ = 1 000 dm³ = 1000 liter 1 dl = 10 cl 100 ml
1 dm³ = 1 000 cm³ = 1 liter = 10 deciliter   1 cl = 10 ml
1 cm³ = 1 000 mm³ = 1 ml        
100 dm³ = 100 liter 10 cm³ = 1 centiliter 1 liter 10 deciliter
10 dm³ = 10 liter 1 cm³ = 1 milliliter 1 deciliter 10 centiliter
100 cm³ = 1 deciliter 1 mm³ = 0,001 milliliter 1 centiliter 10 milliliter
 
 Litersystemet
1 liter = dl 1 liter = 10 dl
1 liter = cl 1 liter = 100 cl
1 liter = ml 1 liter = 1000 ml
1 dl = liter 1 dl = 0,1 liter
1 dl = cl 1 dl = 10 cl
1 dl = ml 1 dl = 100 ml
1 cl = liter 1 cl = 0,01 liter
1 cl = dl 1 cl = 0,1 dl
1 cl = ml 1 cl = 10 ml
1 ml = liter 1 ml = 0,001 liter
1 ml = dl 1 ml = 0,01 dl
1 ml = cl 1 ml = 0,1 cl
Samband mellan metersystemet och litersystemet
1 cm³ = ml 1 cm³ = 1 ml
1 dm³ = l 1 dm³ = 1 liter
1 m³ = l 1 m³ = 1 000 liter