MÄTNING
Innehåll
Antal
sidor
TEMA *
3 Att uppskatta och mäta
2 Att använda rätt enhet
2 Prefix
   
  Längdenheter  
1 Enhetsomvandling
14 Övningar
   
  Areaenheter  
1 Enhetsomvandling
3 Övningar
   
Volymenheter
1  Enhetsomvandling  
6 Övningar  
   
Viktenheter
1  Enhetsomvandling  
9 Övningar
1 Densitet
4 Övningar
   
Tidsenheter
2 Tidsenheter
9 Klockan: sekunder - minuter - timmar
4 År - månader - veckor - dagar
4 Decenier - århundrade - millennier
9 Datum - Ålder - Personnummer
9 Blandad Övningar
   
Temperaturenheter
1 Temperatur - Skalor
4 Övningar
   
7 Blandad övningar
Total: dc 97 sidor