MÅNHÖRNINGAR

Övningar 13
1. Rina sätter tätningslist runt hela ytterdörren. Hur mycket list går det åt om dörröppningen är 200 cm hög och 95 cm bred?
O: = O: 2(200 + 95) = 590 cm
Svar: Det går åt 5,90 m.
2. En villa tomt är 1100 m². När gatan breddas minskar tomtens area med 4,5 %. Hur många kvadratmeter är detta?
Minskar: 0,045 • 1 100 = 49,5
Svar: Tomten minskar med 49,5 m²
3. En fotbollsplan är 105 m lång och 60 m bred. Hur lång är omrketsen?
O: = O: 2(105 + 60) = 330 m
Svar: Fotbollsplanens omkrets är 330 m.
4. En romb har omkretsen 38 cm. Hur lång är rombens sida (s)?
s: = s: 38 ÷ 4 = 9,5 cm
Svar: Rombens sida är 9,5 cm lång.
5. En hage har formen av en rektangel. Längden är 75 m och bredden är 50 m. Hur långt (L) blev det elstängsel som lantbrukare Juan satte upp runt hagen?
L: = L: 2(75 + 50) = 250 m
Svar: Juan satte upp 250 m elstängsel.
6. En ishockeybanas bredd får vara mellan 26 m och 30 m. Längden får vara mellan 56 m och 61 m.
a) Vilken är den minsta omkrets en ishockeybana får ha?
b) Vilken är den största omkrets den får ha?
a): = a) 2(26 + 30) = 112 m
b): = b) 2(56 + 61) = 234 m
7. En idrottsplan är 120 m lång och 60 m bred. Runt om planen finns ett staket. Hur långt är det?
O: = O: 2(120 + 60) = 360 m
Svar: Staketet är 360 m lång.
8. En rektangel delas i fyra mindre rektanglar på det sätt som bilden visar. Omkretsen av tre av de fyra rektanglarna finns angivna. Hur lång omkrets har den fjärde rektangeln?
 16 m 20 m
18 m ?
16 ÷ 2 = 8 =>> 4 x 4
18
÷ 2 = 9 =>> 4 x 5
20
÷ 2 = 10 =>> 6 x 5
Omkretsen: 2(6 + 5) = 22 cm
Svar: Omkrets av den fjärde del är 22 cm.
9. En duk är 120 cm lång och 80 cm bred. Elsa ska sy en spets omkring duken. Hur lång spets (S) behöver hon minst?
S: = S: 2(120 + 80) = 400 cm
Svar: Elsa behöver 4 m spets.
10. I ett rektangulärt rum ska man sätta upp en list runt om i taket. Rummet är 6 m långt och 5 m brett. Vad kommer att kosta om priset per meter är 30 $?
O: = Lists längden (O).
O: 2(6 +5)
Pris: Pris: 2(6 + 5) • 30 = 660 $