PROCENT
Innehåll

Antal sidor

TEMA
*
21 Bråk - Decimal - Procent

7
Hela - Hundra Procent

6
Att räkna procent på ungefär

17
Procentsatsen - Delen - Hela

6
Förendring i procent: Procentenheter
    **

10
Tillväxtfaktorn

5
Det nya värde

5
Upprepade porcentuella förendringar

6
Promille - PPM

11
Blandad - uppgifter

7
Problemlösnings förslag
Total: gh 103 sidor