DECIMAL TAL
Innehåll

Antal sidor

TEMA
*

1
Inledning

12
Från bråktal till decimaltal

5
Att skriva - Läsa decimaltal

10
Tiosystemet - Platsvärde

6
Utveckladform

13
Storleksordning
**

7
Avrundning

10
Addition - Subtraktion

17
Multiplikation - Division

12
Potenser - Röter

7
Blandade uppgifter
Total: gh 100 sidor