BRÅK TAL
Innehåll
Antal sidor

TEMA
*
1 Information - förkunskaper
12 Bråkbegrepp
6 Hälften - fjärdedelar...
6 Tredjedelar - sjättedelar...
4 Femtedelar - tiondelar...
8 Övningar
11 Andel - Del - Förhållande
10 Förlänga - Förkorta ett bråk
7 MGN
12 Stoleksordning
12 Blandad form
1 Olika sorters bråk
90 sidor    **
10 Addition - Subtraktion
11 Multiplikation
2 Inverterade talen
10 Division  
11 Övningar  
44 sidor   ***
9 Potenser - Rötter
25 Blandade övningar
3 Från bråkform till decimalform
Total: gh 172 sidor