HELA TAL
Innehåll

Antal sidor

TEMA
**
1 Inledning
3 Temperaturen
2 Över - under havsytan
5 Tiden - Tidzoner
4 Ekonomi - Poäng och annat
2 Negativa tal på tallinjen
12 Stoleksordning
3 Absolutbelopp
6 Blandad övningar
    ***
15 Addition - Subtraktion - Begrepp
12 Addition - Subtraktion - Övningar
4 Det mosatta talet
12 Multiplikation - Division
8 Potenser - Röter
3 Negativa exponenter
6 Blandade uppgifter
Total: gh 98 sidor