RÄKNELAGAR - RÄKNEREGLER
Innehåll

Antal sidor

TEMA
**
1 Inledning
4 Samband mellan räkneoperationerna
3 Kommutativa lagen
4 Associativa lagen
11 Undersökning med de fyra räknesätt
7 Distributiva lagen
10 Prioriteringsregler
22 Kvadreringsreglerna - Konjugatregel - Kubreglerna
10 Potenslagar - Parentesreglerna
   ***
11 Överslagsräkning
13 Gällande siffra
21 Grundpotensform
21 Räkneoperationer i grundpotensform
18 Aritmetiska uttryck
8 Blandad övningar
Total: ef 179 sidor