RÄKNEOPERATIONER
Innehåll

Antal sidor

Addition - Subtraktion **
2 Inledning
7 Grundbegrepp
11 Att hitta summan
4 Den okända termen
11 Att hitta diferensen
5 Additions algoritmer
4 Subtraktions algoritmer
4 Överslagsräkning
16 Blandade uppgifter
 
Multiplikation - Division **
7 Begrepp
10 Att hitta produkten
9 Delbarhet
6 Faktores av ett tal - Primfatorer
7 Att skriva ett tal i primfaktorer
5 Den okända faktor
7 Att hitta kvoten
6 Multiplikations - Divisions Algoritmer
16 Blandade uppgifter
27 Blandade räknesätt
 
Potens - Rötter ***
7 Grund begrepp
8 Från Multiplikationen till Potensen
6 Att hitta potensen
15 Operationer med potenser
10 Tiopotenser
10 Operationer med tiopotenser
3 Logaritmer
1 Från Division till Roten ur
2 Pontensen - Roten ur
10 Att hitta roten
11 Radikaler: Operationer med radikaler
12 Blandad uppgifter
gh Total:
195
sidor