NATURLIGA TAL
Innehåll

Antal sidor

TEMA
*
1 Viktiga ord att kunna
3 Antal - Tal
1 Lika många
5 Fler - Färre - Flest - Mindre - Minst - Större - Störst
3 Udda - Jämna
8 Storleksordning
   **
10 Tiosystemet  Platsvärde
9 Utvecklad-form - Tiopotenser
4 Att skriva ett tal
11 Avrundning
3 Ordningstal
7 Gamla talsystem
4 Andra siffror
4 Andra bassystem
23 Blandad - uppgifter
Total: gh 96 sidor