KOORDINATSYSTEM
Övningar 1
1. Ange koordinaterna för parallellogramens hörn.
A = ( ) B = ( )
(-5, -3) (-2, 2)
C = ( ) D = ( )
(7, 2) (4, -3)
 
För den här delen behöver du
2. Vilken figur får du?
    Sätt ut följande punkter och sammanbinda dem.
 
a) A (-6, 1), B (-9,1), C (-3, 6) och D (-6, 6)

parallellogram
b) A (-3, -4), B (2,-4), C (2, 5) och D (-3, 5)

rektangel
c) A (-4, 3), B (0,8), C (4, 3) och D (0, -2)  

romb
 
d) A (-6, 1), B (-9,1), C (-3, 6) och D (-6, 6)

parallellogram
e) A (-7, -2), B (-3,6), C (8, -2) och D (4, 6)

parallelltrapets
f) A (4, 2), B (10, 2), C (14, 7), D (10, 12), E (4. 12) och F (0,7)

exagon
g) A (-4, -2), B (1, -2), C (4, 4), D (-2, 10) och E (-8, 4)

pentagon
h) A (1, 9), B (3, 9), C (6, 9), D (5, 7), E (4, 5), F (3, 3) och G (1. 0)

Nummer 7.
j) Punkterna A (-4, 4), B (3, 4) och C (3, -3) är tre av hörnen i en kvadrat. Rita kvadraten och ange koordinaterna för det fjärde hörnet D.

Punkt D (-4, -3)