KOORDINATSYSTEM
Koodinaterna för en punkt 1
Koordinaterna för en punkt
Punkten P har läget, x = 6 och y = 5.
Punkten P har koordinaterna "sex fem" eller "sex och fem".
Man skriver detta så här P (6, 5) eller P = (6, 5)
(6,5) är ett ordnat par.
Ett ordnat par består av två komponenter givna i bestämd ordning.
x är alltid parets första komponent (abskissa),
y är alltid parets andra komponent
(x, y)
Ett ordenat par där komponenterna är tal kallas talpar. 
Komponenterna i ordnat par åtskiljs med komma tecken.
Då misförstånd kan tänkas uppkomma kan parets komponeter i stället
åtskiljas med semikolon; t. e.: (3,2; 5,1).
Ange koordinaten som saknas för de punkter som markerats med i nedanstående koordinatsystem.
A = (, 8) B = (, 3) C = (2, ) D = (, -2)
(7, 8) (-4, 3) (2, 0) (-8, -2)
E = (-7, ) F = (, -4) G = (0, ) H = (, -3)
(-7, 4) (4, -4) (0, 4) (8, -3)
I = (, -4) J = (-2, ) K = (, 6) L = (3, )
(-3, -4) (-2, 0) (3, 6) (3, -8)