KOORDINATSYSTEM
Innehål
Antal sidor TEMA ***
1 Inledning
4 Koodinaterna för en punkt
2 Avstånd mellan två punkter
8 Övningar
Total: dc 15 sidor