ALGEBRA

Innehåll

Antal sidor
TEMA *
4 Från siffror till monomer
3 Från tal till polynomer
4 Uttsagor
12 Från Aritmetiska uttryck till Algebra
15 Övningar
6 Från Geometri till Algebra
Att räkna med algebraiska uttryck **
5 Addition - Subtraktion
13 Multiplikation - Division
4 Konjugatregel
11 Distributiva lagen
5 Potenser - Rötter
8 Kvadreringsregel - Kubikregel
7 Faktorisering - Förkortning - Förenkling
8 Blandad övningar
Algebraiska rationella uttryck ***
8 Faktorisering - Förkortning - Förenkling
3 Multiplikation - Division
3 Potenser - Rötter
8 Addition - Subtraktion
6 Blandade övningar
 ****
4 Att arbeta med Polynomer
3 Uttrycksvärdet
6 Extra övningar  
Total: dc 146 sidor