FUNKTIONER
INNEHÅLL
Antal sidor TEMA **
1 Funktionsbegreppet - Sambandet
6 Beskrivning av en funktion
4 Att skapa formel
3 Omskrivning av formler
7 Beräkna med formler
5 Övningar
   
  Den linjära funktionen  ***
4 Linjära funktioner
11 Räta linjens ekvation: k och m
3 Att rita grafen till linjära funktioner
4 Övningar
6 Proportionalitet
4           Direkt och Omvänd
2 Övningar
   
Icke-linjära funktioner ****
2 Inledning
2 Potensfunktioner
5 Andragradsfunktion
5 Övningar
4 Exponentialfunktioner  
10 Logaritmfunktion
Total: dc 88 sidor