EKVATIONER
Innehåll
Antal sidor TEMA **
1 Inledning
5 Att arbeta med ekvationer
3 Ekvationslösning - Prövning
4 Ekvationslösning - Regler
10 Övningar A
7 Övningar B
10 Övningar C
14 Övningar D
12 Blandade övningar
11 Problemlösning med ekvationer
   
Linjära ekvationssystem ***
1 Inledning
3 Grafisklösning
1 Algebraiskalösning
2                        Utjämningsmetod
4                        Sustitutionsmetod
10                        Additionsmetod
3 Blandad övningar
3 Problemlösning

Olikheter ****
1 Inledning
5 Att arbeta med olikheter
5 Grafisk lösning - Interevaller
7 Algebraiskalösning
2 Övningar
   
Andragradsekvationer *****
2 Inledning
16 Algebraisklösning
5 Blandad övningar
3 Problemlösning
5 Högregradekvationer
Total: dc

160 s.