Från faktorsutdelning till potensen
Övningar

Hitta den största gemensam faktor (SGF)
Använd det förkortat sätt.
1. Hitta den SGF för 12 och 15.
12 15

DBryta ut den GF. 3

SGF = 3
4 5
2. Hitta den SGF för 60 och 48.
60 48

DBryta ut en GF. 6

DBryta ut nästa GF. 2
10 8

SGF = 2 • 6 = 12

5 4
3. Hitta den SGF för 36 och 27.
36 27

DBryta ut en GF. 3

DBryta ut nästa GF. 3
12 9

SGF = 3 • 3 = 9

4 3
4. Hitta den SGF för 150 och 250.
150 250

DBryta ut en GF. 10

DBryta ut nästa GF. 5
15 25

SGF = 5 • 10 = 50

3 5
5. Hitta den SGF för 120 och 200.
120 200

DBryta ut en GF. 10

DBryta ut nästa GF. 4
12 20

SGF = 4 • 10 = 40

3 5
6. Hitta den SGF för 33 och 66.
33 66

DBryta ut en GF. 3

DBryta ut nästa GF. 11
11 22

SGF = 3 • 11 = 33

1 2
7. Hitta den SGF för 16, 24 och 40.
Tak Tal Tal
DBryta ut en GF. 4
16 24 40
DBryta ut nästa GF. 2
4 6 10
SGF = 2 • 4 = 8
2 3 5
8. Hitta den SGF för 16, 24 och 40.
Tal Tal Tal
DBryta ut en GF. 4
16 24 40
DBryta ut nästa GF. 2
4 6 10
SGF = 2 • 4 = 8
2 3 5
9. Hitta den SGF för 18, 9 och 27.
Tal Tal Tal
DBryta ut en GF. 3
18 9 27
DBryta ut nästa GF. 3
6 3 9
SGF = 3 • 3 = 9
2 1 3
10. Hitta den SGF för 16 och 40.
16 40

DBryta ut en GF. 4

DBryta ut nästa GF. 2
4 10

SGF = 2 • 4 = 8

2 5
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!