Från multiplikationen till divisionen
Divisions algoritm
Studera noggrant varje divisions algoritm
1. 846 6
Modell A
 

Modell B
 
Det är viktigt att respektera varje siffrans position.
Modell C
8 4 6 ÷

6
= 1
6 ¤ ¤ + ¤ 4
2 4 ¤ ¤ ¤ 1
2 4 ¤ ¤ ¤ ¤
0 6 1 4 1
6
0
Träna med fäljande divisioner
1. 798 7
Sammanfattning: =
798 : 7 114
Kontroll:  =
114 7 798
Prova att dividera 435 : 3
÷

=
4 3 5 3 1
¤ ¤ +
3 4
¤
1 3 5
¤
1 2
1 5 1 4 5
1 5
0
Träna divisionens algoritm
1. 435 3
2. 990 6
3. 994 7
Kolla dit svar med miniräknare
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!