Från multiplikationen till divisionen
Divisions övningar
Uppdela dividenden i termer
1. 27 3
dividend divisor
18 + 9
+
18 ÷ 3 9 ÷ 3
+
6 3
Kvot: 9
Kontroll:   =
9 • 3 27
2. 72 3
dividend divisor
+
60 ÷ 3 12 ÷ 3
+
20 4
Kvot: 24
Kontroll:   =
24 • 3 72
3. 91 7
dividend divisor
+
70 ÷ 7 21 ÷ 7
+
10 3
Kvot: 13
Kontroll:   =
13 • 7 91
4. 65 5
dividend divisor
+
50 ÷ 5 15 ÷ 5
+
10 3
Kvot: 13
Kontroll:   =
13 • 5 65
5. 42 7
dividend divisor
+
35 ÷ 7 7 ÷ 7
+
5 1
Kvot: 6
Kontroll:   =
6 • 7 42
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!