Delbarhet
Nian som faktor av ett tal
 
Vet du när ett tal är delbat med 9?
Du ska skriva de tjugo första talen, räkna nio i taget. Börja med 9.
Tal
9 i taget

9

18

27

36

45

54

63

Tal
9 i taget

72

81

90

99

108

117

126

Nu ska du hitta siffersumman av varje tal
Tal Tals siffersumma
18 =
27 =
36 =
45 =
54 =
63 =
72 =
81 =
90 =
99 9 + 9 = 18 a =
108 =
Du kan undersöka andra tal!
Har du observerat vilket resultat får man? Nu kan du dra din slutsats:
Ett tal är delbar med 9 när  .
Ett tal är delbar med 9 när siffersumma att talet är 9
Att dividera ett tal med nio är samma sak som att hitta talets .
Att dividera ett tal med nio är samma sak som att hitta talets niondel
Träna delbarhet med nian!
A. 270
Taletssiffersumman Delbart med 9 Talets niondel
= =
2 + 7 + 0 = 9 Ja 270 : 9 = 30
B. 260
Taletssiffersumman Delbart med 9 Talets niondel
= =
2 + 6 + 0 = 8 Nej -
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!