Delbarhet
Tio som faktor av ett tal
Känner du när ett tal är delbart med tio?
Skriv de tjugo första talen i serien "tio i taget".
Tal
10 i taget
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tal
10 i taget
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Studera tabellerna. Observera talens sista siffran.
Talerna slutar på
0
Skriv din slutsats:
Ett tal är delbart med tio, om talet slutar på  .
Ett tal är delbart med tio, om talet slutar på 0
Att dividera ett tal med tio är samma sak som att hitta talets .

Att dividera ett tal med tio är samma sak som att hitta talets tiondel
Träna delbarhet med tian!
A. 620
Tal Den sista
siffra är:
Är delbar
med 10?
Tales tiondel
620 =
0 Ja 620 : 10 = 62
B. 725
Tal Den sista
siffra är:
Är delbar
med 10?
Talets tiondel
725 =
5 Nej -
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!