Delbarhet
Feman som faktor av ett tal
Känner du när ett tal är delbart med 5?
Skriv talen fem i taget. Börja med 5.
Fem i taget
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Fem i taget
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Nu ska du kolla den sista siffra i varje tal, vilka siffror är?
5 eller 0
Nu kan du dra din slutsats:
Ett tal är delbart med 5 när talet  .
talet slutar på 5 eller 0
Att dividera ett tal med fem är samma sak som att hitta talets .
femtedel
Träna delbarhet med feman!
A. Är talet 205 delbart med 5? Varför?
Tal Sista siffran Delbart ned 5 Talets femtedel
205 =
5 Ja 205 : 5 = 41

Studera hur kan man dela med fem.

B. Är talet 420 delbart med 5? Varför?
Tal Sista siffran Delbart ned 5 Talets femtedel
420 =
0 Ja 420 : 5 = 84

Att dela ett taö med fem är att hitta tales femte del.

Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!