Delbarhet
Sexan som faktor av ett tal
Känner du när ett tal är delbart med sex?
Du ska skriva de tjugo första tal, räkna sex i taget. Börja med 6.
Talen
sex i taget
6
12
18
24
30
36
42
48
Talen
sex i taget
54
60
66
72
78
84
90
96
Nu ska du observera varje tal och svara på frågorna:
Är talen delbart med 2 eller inte?
Är talen delbart med 3 eller inte?

Med informationen kompletera tabellen!
Talen Delbart med 2 Delbart med 3 Ddelbart med 6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

Nu kan du skriva din slutsatsen:
Ett tal är delbart med 6 när  .

Ett tal är delbart med 6 när talet är delbar med 2 och 3 samtidigt.
Att dividera ett tal med sex är samma sak som att hitta talets .

Att dividera ett tal med sex är samma sak som att hitta talets sjättedel.

Träna delbarhet med sexan!
A. Är talet 720 delbart med 6? Varför?
Tal Jämnt? / Talssiffersumman Ar delbart med 6?
720  / =
Ja / 7 + 2 + 0 = 9 Ja
Talets
sjättedel: = 720 : 6 = 120
B. Är talet 752 delbart med 6? Varför?
Tal Jämnt? / Talssiffersumman Ar delbart med 6?
752  / =
Ja / 7 + 5 + 2 = 14 a 1 + 4 = 5 Nej
Talets
sjättedel: = -
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!