Delbarhet
Trean som faktor av ett tal
Vet du när ett tal är delbart med 3?
Du ska skriva de tjugo första talen, räkna tre i taget. Börja med 3.
Tre i taget
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
Tre i taget
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
Nu ska du hitta siffersumman av varje tal:
Tal Siffersumman av talen
3 3 3
6 6 6
9 9 9
12 + = 3
15 + = 6
18 + = 9
21 + = 3
24 + = 6
27 + = 9
30 + = 3
33 + = 6
36 + = 9
39
3 + 9 = 12
  + =
3
42 + = 6
45 + = 9
48 + = 3
51 + = 6
54 + = 9
Undersök andra tal!
Har du observerat vilket resultat får man? Nu kan du dra din slutsats:
Ett tal är delbart med 3 när siffersumman av talet är:  .
Ett tal är delbart med 3 när siffersumma att talet är 3 - 6 eler 9.
Att dividera ett tal med tre är samma sak som att hitta talets .
Att dividera ett tal med tre är samma sak som att hitta talets tredjedel.
Träna delbarhet med trean!
A. Är talet 963 delbart med 3? Varför?
Tal Tales siffersumma Delbart med 3
963 =
9 + 6 + 3 = 18 a1 + 8 = 9 Ja
Studera divisionen för att hitta en tredjedel av talet 963:
Talets tredjedel: = 963 : 3 = 321
B. Är talet 246 delbart med 3? Varför?
Tal Tales siffersumma Delbart med 3
246 =
2 + 4 + 6 = 12 a1 + 2 = 3 Ja
Talets tredjedel: = 246 : 3 = 82
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!