Delbarhet
Åttan som faktor av ett tal
Para saber que un número tiene un factor cuatro o es divisble por ocho
Du ska studera de tio första jämna tal. Vi börjar med 8.
a

Hälften
(heltal jämnt)

Hälften
(heltal jämnt)
Delbart med 8
Ja / Nej
jämna tal
8

4 2 (jämnt) Ja
10

5 saknar Nej
12

6 3 (ojämnt) Nej
14

7 saknar Nej
16

8 4 (jämnt) Ja
18

9 saknar Nej
20

10 5 (ojämnt) Nej
22

11 saknar Nej
24

12 6 (jämnt) Ja
26

13 saknar Nej
Ddelbart med 2 Delbart med 4  Ddelbart med 8 
Du kan fortsätta att undersöka andra tal!
Att halvera ett tal tre gånger är samma som
att dividera talet med .
8
Nu kan du skriva din slutsats:
Ett tal är delbart med 8 när  .
man kan halvera ett tal tre gånger.
Att dividera ett tal med åtta är samma sak som att hitta talets .

åttondel
Träna delbarhet med åttan!
A. Är talet 384 delbart med 8? Varför?
Talet Hälften Hälften Är jämnt / ojämnt Delbart med 8
384
192 96 jämnt Ja

Talets åttondel: =
384 : 8 48 utan rest
B. Är talet 740 delbart med 8? Varför?
Talet Hälften Hälften Är jämnt / ojämnt Delbart med 8
740
370 185 ojämnt Nej

Talets åttondel: =
740 : 8 92 med rest 4
B. Är talet 600 delbart med 8? Varför?
Talet Hälften Hälften Är jämnt / ojämnt Delbart med 8
600
300 150 jämnt Ja

Talets åttondel: =
600 : 8 75 utan rest
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!