Delbarhet
Fyran som faktor av ett tal
Para saber que un número tiene un factor cuatro o es divisble por cuatro
Du ska skriva de tjugo första jämna tal i storleksordning. Börja med 2.
Números
pares

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Números
pares

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Organisera talen i två listor?
Grupp A Grupp B
Talen som är jämna efter att
du har halverat en gång
Talen som är ojämna efter att
du har halverat en gång.
Jämna tal
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Jämna tal
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
Att halvera ett tal två gånger är samma som att
dividera talet med  .
4
Nu kan du skriva din slutsats!
Ett tal är delbart med 4 när  .

Ett tal är delbart med 4 när man kan halvera ett tal två gånger
Att dividera ett tal med 4 är samma sak som att hitta talets .
Att dividera ett tal med 4 är samma sak som att hitta telets fjärdedel
Träna delbarhet med 4!
A. Är talet 360 delbart med 4? Varför?
talet hälften / är jämnt? delbart med 4
360
180 är jämnt Ja
---------------------- --------------------- ----------------------
 Talet 360 är med 4 för att .
Talet 360 är delbart med 4 för att hälften av 360 är jämnt
Kontroll: 360 : 4 =
Fjärdedel av 360. 90 utan rest
360 : 4 = .

360 : 4 = 90 utan rest, kvoten är ett helt tal
B. Är talet 432 delbart med 4? Varför?
talet hälften / är jämnt? delbart med 4
432
216 är jämnt Ja
---------------------- --------------------- ----------------------
 Talet 432 är med 4 för att .
Talet 432 är delbart med 4 för att hälften av 432 är jämnt
Kontroll: 432 : 4 =
Fjärdedel av 432. 108 utan rest
432 : 4 = .

432 : 4 = 108 utan rest, kvoten är ett helt tal
C. Är talet 110 delbart med 4? Varför?
talet hälften / är jämnt? delbart med 4
110
55 är ojämnt nej
---------------------- --------------------- ----------------------
 Talet 110 är med 4 för att .
Talet 110 är inte delbart med 4 för att hälften av 110 är ojämnt
Kontroll: 110 : 4 =
Fjärdedel av 110. 27 rest 2

110 : 4 = .

110 : 4 = 27 rest 2 (eller 27,5), kvoten är inte ett helt tal
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!