Delbarhet
Tvåan som faktor av ett tal
Hur vet du att ett tal är delbart med 2?
Du behöver kunna skilja mellan ett udda tal och ett jämnt tal?
Du ska skriva de tjugo första jämna talen i storleksordning. Börja med 2.
Jämna tal
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Jämna tal
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Om du observerar de två listor. Kan du skriva, ner i tabellen, den sista siffra i varje tal:
0 2 4 6 8
Vilken slutsats kommer du fram till:
Ett tal är jämnt när det slutar på  .
0, 2, 4, 6, 8

Man säger att "ett tal är delbar med 2", när kan man dela talet i två jämna
      och lika stora delar. 6 kan man dela i 3 och 3.

Motexempel: om man delar 5 i två delar blir: 2 och 2 och dessuton en till
      som man måste dela i bitar. Då, 5 är inte delbart med 2.

 
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!