Faktorer av ett tal
Vi söker primtalen
mellan
61
och
70
Vilka primtal finns det mellan 61 och 70?
61, 67

Skriv de sammansatta talen mellan 61 och 70!

 
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
 
Nästa sida ska du hitta faktorer av de
sammansatta tal mellan 61 och 70.
För att hitta alla faktorer av ett tal behöver du ha goda
 kunskaper i delbarhet.