Faktorer av ett tal
Vi söker de primtalen
mellan
41
och
50
Vilka primtal finns det mellan 41 och 50?
41, 43, 47

Skriv de sammansatta talen mellan 41 och 50!

 
42 - 44 - 45 - 46 - 48
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
 
Nästa sida ska du hitta faktorer av de
sammansatta tal mellan 41 och 50.
För att hitta alla faktorer av ett tal behöver du ha goda
 kunskaper i delbarhet.