Faktorer av ett tal
Komplettera tabellen!
Använd dina antekningar!
Tal Faktorer  Antal
faktorer
2 1, 2     (2)
3 1, 3      (2)
4 1, 2, 4      (3)
5 1, 5      (2)
6 1, 2, 3, 6      (4)
7 1, 7      (2)
8 1, 2, 4, 8      (4)
9 1, 3, 9      (3)
10 1, 2, 5, 10      (4)
11 1, 11      (2)
12 1, 2, 3, 4, 6, 12      (6)
13 1, 13      (2)
14 1, 2, 7, 14      (4)
15 1, 3, 5, 15      (4)
16 1, 2, 4, 8, 16      (5)
17 1 - 17      (2)
18 1, 2, 3, 6, 9, 18      (6)
19 1 - 19      (2)
Nu kan du studera tabellen och organisera informationen: 
  • Skriv talen son bara har två faktorer:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
  • Dessa tal har ett speciellt namn: Primtal
 De faktorer av dessa tal är: 1 och själva talet.
De andra tal som har flera faktorer än två kallas: sammansatta.
Skriv dessa tal:
 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Alla sammansatta tal kan uppdelas i primfaktorer.
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!