Faktorer av ett tal
Vi söker faktorerna av talet
a) Eftersom 1 är en faktor till alla tal, kan du skriva:
Den första par faktorer är:   1 10
Med kommutativalagen kan du skriva: 10 1
b) Är tio delbart med två? Varför?

  . För att 10 är ett .

Ja. För att 10 är ett jämnt tal.

Den par faktorer som bildar tio är:    2 5
Med kommutativa lagen har man: 5 2

c) Är 10 delbart med tre? Varför?
  . För att   .
Nej. För att inget tal multiplicerat med 3 ger 10 som produkt.
Undersök om tio har andra faktorer!
Sammanfattning
De par faktorer som bildar tio: Faktorer av talet 10:

1 • 10 10 • 1 2 • 5 5 • 2
1, 2, 5, 10
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
  Att tänka på!  

För att kunna fortsäta, behöver du behärska delbarhet!