Faktorer av ett tal
Vilka par faktorer bildar 18?
Vi har hittat de tre par faktorer som deras produkt är 18.
Dessa tre par faktorer kan bli sex, eftersom du vet att:
1 18 = 18 1 6 3 = 3 6 2 9 = 9 2
Vi använder kommutativa lagen för att skriva produkten på annat sätt.
Om man vill skriva alla faktorer av 18, skriver man i storleksordning
från den minsta:
1, 2, 3, 6, 9, 18
Vissa tal har väldigt många faktorer,
en del tal har ganska många faktorer,
andra har få faktorer,
det finn ett enda tal som har bara en faktor,
och ett tal som har oändligt antal faktorer. Vilket tal är?
Att tånka på!  

För at fortsätta med dina studier i matematik, behöver du kunna:
Kunna hitta snabbt och säkert alla faktores av ett tal.
Käna igen ett primtal.
Dela upp ett tal i faktorer.
Skriv ett tal som en profukt av primfaktorer.